"FORTEM" S.C.
ul. Ciepła 34B
15-472 Białystok
REGON 050532904

tel. 602 476 601
biuro@fortem.pl